ویرگول
ورودثبت نام
آتنا مهدی پور
آتنا مهدی پور
خواندن ۱ دقیقه·۱ ماه پیش

آتنا مهدی پور، کاراته کیوکوشین

آتنا مهدی پور با کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کاراته کیوکوشین ، باعث افتخار هر چه بیشتر خانواده و مربیان با تجربه و تمام کشور ایران شد. او با تلاش های فراوان و تمرین های پیاپی ، امروزه یک مقام آور آسیایی به شمار می رود . این تنها بخشی کوچک از موفقیت این قهرمان است.موفقیت هایی که به سادگی به دست نیامدند..
آتنا مهدی پور با کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کاراته کیوکوشین ، باعث افتخار هر چه بیشتر خانواده و مربیان با تجربه و تمام کشور ایران شد. او با تلاش های فراوان و تمرین های پیاپی ، امروزه یک مقام آور آسیایی به شمار می رود . این تنها بخشی کوچک از موفقیت این قهرمان است.موفقیت هایی که به سادگی به دست نیامدند..
آتنا مهدی پورکاراتهتورک قیزیکیوکوشینموفقیت
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید