تابویی که بعد از دوازده سال توسط خروس‌ها شکسته شد؛ این بار قهرمان صعود کرد!


دور گروهی جام جهانی قطر به پایان رسید و مدعی های اصلی با چنگ و دندان از سد شگفتی ساز های گروه خود گذشتند و به مرحله حذفی راه یافتند.
صعود فرانسه به عنوان مدافع اصلی عنوان قهرمانی باعث از بین رفتن آماری منفی شد که در سه دوره اخیر یقه قهرمانان دوره قبل را گرفته بود.
کدام آمار منفی؟
ایتالیا قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ نتوانست از گروه خود در جام ۲۰۱۰ صعود کند.
اسپانیای پرستاره به عنوان قهرمان جام ۲۰۱۰ در دور گروهی ۲۰۱۴ حذف شد.
آلمان یواخیم لو قهرمان ۲۰۱۴ حذف شده‌ی بزرگ جام جهانی ۲۰۱۸ بود.
اما خروس‌ها در نهایت بعد از دوازده سال و سه دوره جام جهانی این طلسم را شکستند و به عنوان صدرنشین راهی دور بعد شدند.🇨🇵🐓✅✌