به چرتو پرتایی که تو میگی!

_یعنی شماها ساعت ۹ میخوابید؟!

مگه دبستانی هستید؟اومدید دبیرستان.تا ۱۱ بدون توقف باید درس بخونید.شما هر رشته ای که بخوای بری باید معدل ۲۰ داشته باشی!

دخترک در ذهنش مرور کرد: احمقِ نفهم

_معدلاتونم ببخشید ببخشید افتضاح!ریاضیتون چرا اینقدر ضعیفه؟!

دخترک باز مرور کرد:۳ سال آنلاین بودیم

_چرا درس نمیخونید؟هرچقدر درس می خونید چندین برابرش کنید!

دخترک مرور کرد:یعنی ۰.صفر در هر عددی ضرب بشه میشه ۰

_بعدم ببخشید نمرات انظباط تون چرا اینجوریه؟چرا مقنعه نمیپوشید؟تو کلاس میرقصید و آواز میخونید؟مگه تو خونتون نمی تونید اینکارها بکنید؟

مرور کرد:نه

_بعدم چرا سه شنبه رفتید کل دیوارهای مدرسَرو شعار نوشتید؟!میدونی چقدر پول دادیم دیوارا رو رنگ کنیم؟

مرور کرد:با شعارا دیوارا قشنگ تر بود.بازم می‌نویسیم.

_چرا وحشی هستید مقنعه آتیش زدید؟

مرور دیگری کرد:وحشی تر از تو نیستیم.

_یادت دیگه این حرکاتتون تکرار بشه احضار والِد میشید.

مرور کرد:خب بشیم.

_تو،جعفری حواست کجاست؟

بلند گفت:پی چرت و پرتایی که میگی!

ما حق داریم بزنیم و برقصیم و بخونیم!

برای آزادیمون هرچقدر کوچک تلاش کنیم!

بریم پی علاقمون!دلیل نمیشه ۲۰ میلیون دادیم اومدیم غیردولتی حتما بریم دکتر مهندس بشیم!

حق داریم با احترام باهامون برخورد بشه!

تو حق نداری با ما مثل یه دونه اَرزَن رفتار کنی!

....
....
....
....
...
...