در باب معایب باهوش بودن


برخورداری از بهره ی هوشی بالا افزون بر مزایایی که دارد سبب ظهور یکسری معضلات برای شخص می شود از جمله :
۱ - مرتبط ساختن مسائل بی ربط با حوادث روزمره که ممکن مسبب ایجاد اوهام و انگاره هایی بی اساس شود و شک و گمان هایی دردسر ساز بوجود آورد. (توهمات)
۲ - عدم علاقمندی به موضوعات سطحی و مکالمات روزمره که در نهایت منجر به زاویه نشینی شده و فرد احساس طرد شدگی و نامانوسی با افراد پیرامون خود را دارد. شخص با هوشیاری بالا ترجیح می دهد به انزوای خود پناه برده و به تحلیل مباحث مختلف پرداخت کند و لذت حاصله از این امر (کشف و شهود درونی) به فرو رفتگی عمیق تر و بیشتر در تنهایی می انجامد.
۳ - چون چنین افرادی درصد اندکی از جامعه را شامل می شوند ( ۸ و ۱۸ درصد) از یافتن همفکران خود عاجز اند و مشاهده تفاوت های رفتاری و علایق متضاد با علایق دیگران منجر به شکل گیری تفکر منفی و شک و گمان سو مبنی بر عجیب و غریب بودن خود می شود. (احساس دیوانگی)