محمد حسین رنجبر

محمد حسین رنجبر
محمد حسین رنجبر

هیات مذهبی سکولار نداریم

🛑سهم دین و مذهب در(۵درصد از بودجه کل شهرداری) فرهنگی شهرداری کجا میرود. محمد حسین رنجبر:هیات سکولار نداریم سکولار ریزه شدن هیات مذهبی ناشی از برداشت ناقص از عاشورا است مجلس امام حسین (ع) وابسته ب جناح خاصی نیست و نباید صحبت جناحی شود اما هیئات مذهبی نباید صرفا وسیله ای برای گریه کردن بدون بصیرت و شناخت سیاسی باشد.