چه بازی هایی تمرکز کودکان را افزایش می دهد؟

۱- بازی شطرنج

تمرکز یکی از مهم ترین الزامات بازی شطرنج است. غیرممکن است شخصی در شطرنج روی بازی متمرکز نباشد ولی برنده شود. در بازی شطرنج کودکان مهارت دور اندیشی و برنامه ریزی را می آموزند زیرا شطرنج همواره با پیش بینی آینده همراه است.

به واسطه شطرنج کودکان می توانند به سطح بالایی از تمزکز فکری و ذهنی برسند.

۲- پازل ها

امروزه پازل ها در انواع و مدل های مختلفی از : اعداد، تصاویر، اشیاء، کلمات هستند که سبب افزایش توجه و تمرکز در کودک می شود.

۳- حدس اشكال هندسی

به کودک خود اشکال هندسی بدهید و از او بخواهید چشانش را ببندد و آن ها را حدس بزند.

۴- مارپیچ ها

بازی های مارپیچی در انواع مختلف وجود دارند و برای کودکان بسیار جذاب هستند. توانایی حل مسئله در این نوع بازی ها تمرکز و توجه کودک را افزایش می دهد.

۵- یادگیری زبان دوم

تجربه ثابت کرده کودکانی که حداقل یک زبان دوم (به غیر از زبان مادری) بیاموزد، توانایی یادگیری و درک مفاهیم دیگر برایش آسان تر است. با یادگیری زبان دوم نیم کره چپ و راست مغز او فعال می شود.

۶- ورزش

این مورد را هم در ابتدا توضیح دادیم که تحرک یکی از مهم ترین راهکار های تقویت تمرکز در کودکان است. زیرا ورزش خون جدید را در بدن به گردش در می آورد و کودکان سرحال می شود، مسلما کودکی که سرحال تر است تمرکز بیشتری دارد.فضای رقابتی و مسابقه ایجاد کنند

بهتر است ورزش ها در کنار هم نوعان خود کودک و ایجاد فضای رقابتی و مسابقه ای انجام شود. چرا که باعث افزایش مهارت های اجتماعی کودکان نیز می شود که این هم تاثیر بسزایی در تقویت تمرکز دارد.افزایش تمرکز هنگام درس خواندن

در زمان درس خواندن کودک عوامل حواس پرتی مانند: تلویزیون، گوشی، اسباب بازی، دور از دسترس او قرار بگیرد زیرا مهم ترین عاملین برای کاهش تمرکز و یادگیری هنگام درس خواندن می باشد.

نوع نشستن، زاویه گردن و کمر، صندلی مناسب، نور کافی و میز مناسب از عوامی محیطی هستند که در میزان سطح تمرکز و آرامش تاثیرگذارند.