Service Mesh

در معماری نرم افزار، service Mesh یک لایه زیرساخت اختصاصی برای تسهیل ارتباطات سرویس به سرویس بین سرویس ها یا میکروسرویس ها با استفاده از یک پروکسی است.

یک لایه ارتباطی اختصاصی می‌تواند مزایای متعددی مانند ارائه قابلیت مشاهده در ارتباطات، ایجاد اتصالات امن، یا خودکار کردن مجدد و عقب‌نشینی برای درخواست‌های ناموفق ارائه کند.

یک سرویس مش شامل پروکسی های شبکه است که با هر سرویس در یک برنامه کاربردی و مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت وظیفه جفت شده اند. پراکسی ها صفحه داده و فرآیندهای مدیریتی صفحه کنترل نامیده می شوند. صفحه داده تماس های بین سرویس های مختلف را رهگیری کرده و آنها را "پردازش" می کند. صفحه کنترل، مغز مش است که رفتار پراکسی ها را هماهنگ می کند و API هایی را برای پرسنل عملیات و تعمیر و نگهداری برای دستکاری و مشاهده کل شبکه فراهم می کند.

بخشی از یک برنامه سرویس مش که ترافیک شبکه بین نمونه ها را مدیریت می کند، صفحه داده نامیده می شود. ایجاد و استقرار پیکربندی که رفتار صفحه داده را کنترل می کند با استفاده از یک صفحه کنترل جداگانه انجام می شود. صفحه کنترل معمولاً شامل یک API، یک رابط خط فرمان و یک رابط کاربری گرافیکی برای مدیریت برنامه است یا برای اتصال به آن طراحی شده است.

یک مورد رایج برای معماری مش سرویس، حل مشکلات عملیاتی بسیار سخت هنگام استفاده از کانتینرها و میکروسرویس ها است. پیشگامان میکروسرویس ها شامل شرکت هایی مانند Lyft، Netflix و Twitter هستند که هر کدام خدمات قوی را به میلیون ها کاربر در سراسر جهان ارائه می دهند.

منابع

https://www.nginx.com/blog/what-is-a-service-mesh/