ویرگول
ورودثبت نام
علی باقر نژاد 2
علی باقر نژاد 2
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

طه میراحمدی میر ابدولحق

طاها میراحمدی ابدوالحق دانش آموز کلاس دوازدهم

با شروع جنگ عراق به عراق حمله کرد و ۱۲ تانک را ترکوند او خیلی آدم با شرفی بود

که در نهایت مبله تانگ با او برخورد کرد و او مرد

دوستانش می‌گویند که اورا به خاطر اسمش به تمسخر می‌گرفتند اما پس از آن به او افتخار می‌کنند

میر ابدلحق یک انسان با شرف و پر غرور است

روحت شاد وا بادمجان گرامی????????

سازمان دانش آموزان با شرف (تهران)

طاها میر ابدلحقطهمیراحمدیشهیدعلی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید