هفت کاربرد شگفت انگیز موی انسان که ازان بی خبر بودید؟؟

موی بلند تصویر(۱)
موی بلند تصویر(۱)

شاید برلی شماهم سوال پیش آمده باشد که موی انسان چه کاربردهایی دارد؟ تمامی چیزها دراطرفمان دارای کاربردهایی میباشند که از بعضی ازآنها بی خبر هستیم یکی از آنها موی انسان است ،سالانه درکشور ۹۸۰تن موی سر دور ریخته میشود،که می‌توان از دور ریخته شدن آن جلوگیری نمود ودر جاهای موردنیاز ازآن استفاده نمود ما دراین مطلب سعی کردیم از کاربردهای موی سر در کارها ی مختلف که ازآن بی خبر هستین شما مطلع کنیم:

  1. اولین استفاده از موی سر استفاده از موی های بلند برلی اکستنشن وکلاه گیس میباشد،موی طبیعی بعلت داشتن حالت ثابت ورنگ وحالت پذیری طبیعی که داردبرای استفاده برای کلاه گیس استفاده می‌شود که امروزه بشدت افزایش یافته است وگاها حتی به کشور های عربی مثل قطر یا امارات نیز صادر می‌شود...
تصویر ۲تنورسازی
تصویر ۲تنورسازی

۲.دومین استفاده موی سر انسان استفاده از آن برای تولید وساخت تنور گلی میباشد.تنورهای گلی که عموما از خاک رس تهیه می‌گردند برای اینکه دارای مقاومت ودوام بالایی باشد سازندگان تنور به همراه گل رس مقداری موی انسان مخلوط می‌کنند تا از شکسته شدن واز هم پاشیده شدن تنور از هم جلوگیری کنند می‌توان گفت موی سر درتنور سازی نقش کاه را در کاه وگل برعهده دارد.لازم به ذکر است که امروزه با رشد زندگی شهری استفاده از تنورهای گلی خیلی کم شده است و تنور های گلی جای خودرا به تنورهای برقی وگازی وگاها مکانیکی داده اند.

تصویر ۳.ساخت خشت
تصویر ۳.ساخت خشت

۳.سومین کاربرد موی سر انسان استفاده از آن برای دیوارهای گلی درمناطق جنوبی بوده است،به این طریق که گروهی از مردم به جای کاه از موی سر انسان بعنوان نگدارنده ی خشت ها استفاده میکرده اند تا از هم پاشیده شدن خشت جلوگیری کرده وبه دیوار ها مقاومت بیشتر بدهد.البته لازم است این نکته را بدانید که عموما خشت زنی درمناطق گرم وخشک از ترکیب گل وکاه بدست می آید ولی گروهی از ساکنان مناطق جنوبی برای خشت زنی از مو بجای کاه استفاده میکرده اند.

تصویر۴ متکا
تصویر۴ متکا

۴.چهارمین استفاده از موی سر ،درتهیه ی متکا یا بالشت بوده است ،البته این نکته مهم است که بدانید امروزه بدلیل بهداشتی نبودن ومضرر بودن موی سر در تهیه ی بالشت بجای موی سر از پرمرغ،پنبه وبارها استفاده می‌کنند وکمتر دیده میشود که از موی سر انسان استفاده بشود.

تصویر۵ بتن
تصویر۵ بتن

۵.پنجمین استفاده از موی سر انسان درتهیه بتن میباشد،درکشورهایی مثل هند،پاکستان وبنگلادش از موی انسان دربتن استفاده می‌کنند ومعتقد هستند که موی انسان باعث مقاومت بیشتر بتن دربرابر فشارهای وارده می‌شود، ودربعضی ازمناطق این کشورها استفاده از موی سر دربتن ساختمان را کاری مبارک وخوش یمن می‌دانند.

دوخت لباس موی انسان
دوخت لباس موی انسان

۶.ششمین استفاده موی انسان استفاده ازآن برای دوخت لباس میباشد،دربخشی از کشورهای آفریقایی از موی انسان برای دوخت لباس استفاده می‌کنند.

۷.هفتمین استفاده از موی انسان استفاده ازآن به عنوان عایق صدا وبرودت در تولید در وپنجره میباشد وگاها دربعضی از درهای چوبی نیز استفاده می‌شود.

درپایان از همکاری آقایان قادری ومرادی برای تهیه ی این مطالب قدردانی میکنم،