معرفی کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم چاپ 1401


کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم یکی از کتاب های پرفروش در حوزه مالیات می باشد که توسط محمد برزگری و علیرضا رجب پور در 1152 صفحه گردآوری و به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب مشتمل بر:

قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات و الحاقات

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

قانون، احکام و معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان و واحد های مهندسی، پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری

قوانین و مقررات مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به همراه فهرست مناطق مزبور

سایر قوانین و احکام مرتبط با قانون مالیات های مستقیم و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی قوانین مالیاتی

دستورالعمل های رسیدگی مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

بخش نامه های کاربردی صادره سازمان امور مالیاتی کشور

آرای تفسیری و کاربردی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری

دستورالعمل دادرسی مالیاتی به همراه بخش نامه های مربوط

احکام مالیاتی قوانین بودجه سنواتی و... می باشد.

کتاب مجموعه قوانین مالیات های مستقیم با هدف ارائه یک منبع مطالعاتی، تحقیقاتی و کاربردی جامع و کامل برای کادر سازمان امور مالیاتی کشور گردآوری شده است. همچنین این کتاب می تواند منبع خوبی برای دانشجویان حسابداری، حقوق و اقتصاد باشد.

بخشی از کتاب:

مالیات بر درآمد املاک

ماده 52: دآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.

ماده 53: درآمد مشمول مالیات املاکی که با اجازه واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.