قدر میراکلس میشناسید؟ بریم برای آشنا شدن با میراکلس(ماجراجویی در پاریس)

چقدر میراکلس میشناسید؟ بریم برای آشنا شدن با میراکلس(ماجراجویی در پاریس)


مرینت: یه دختر معمولی با یه زندگی معمولی.

پدرش شیرینی‌ پز هستش😉

و اون معجزه گر کفشدوزک داره🐞


آدرین: یه پسر پولدار با یه اتاق خیلی بزرگ


پدرش آقای اگراست هست😉

و اون معجزه گر گربه سیاه دارد🐾


کلویی: یه دختر مغرور و خودشیفته


پدرش شهردار پاریس هست😉

و مامانش ملکه مد😎

و اون معجزه گر زنبور داره🐝


آلیا: یه دختر مهربان عاشق وبلاگ نویسی.

۳ تا خواهر داره ۲ تا دوقلو کوچک و یک خواهر بزرگ😮😉

و اون معجزه گر روباه داره🦊


سابرینا: دوست صمیمی کلویی

کلویی اون مجبور میکنه که مشق هاش بنویس

پدرش افسر پلیس هست😉☞

معجزه گر نامشخص😐


نینو: عشقش آلیا آریا و دوست صمیمی آدرین

دیجی هست😉

معجزه گر اون لاک پشت🐢
خب امیدوارم تا اینجا اطلاعات خوبی بدست آورده باشید☺


خدانگهدار😀

دختر کفشدوزکی چیبی🐞☞
دختر کفشدوزکی چیبی🐞☞