جامعه ی ناپایدار

شما بهتره اینو بدونین که هیچ‌چیز ابدی و موندگار نیست.

همه چیز بهم ریخته و ناپایداره.

ممکنه امروز حال مضخرف و خیلی بدی داشته باشید اما از کجا میدونید فرداهم قراره اینطوری بگذره؟

اگه شخصی خیلی شمارو اذیت میکنه، از کجا میدونید قرار نیست چهل و یک روز دیگه توی مراسم چهلمش شرکت کنید؟

همینطور که شادی ها زودگذره، بدی ها و ناراحتی هاهم نیتونن از تونل بی انتهای وجودتون بیرون برن.

به هیچ چیز دل نبندید. شما توی آخرت حتی لباس هاتونم نمیتونید ببرید!

جامعه ناپایداره.

هرروز همه چیز در حال تغییره.

خودتونو نبازید.