حفظ ارزش فراموش شده

با عجله سوار تاکسی شدم اصلا حواسم نبود که ماسکم رو نزدم

ماشین که حرکت کرد دیدم یه صدایی آمد آقا لطفا ماسکتون رو بزنید برگشتم صندلی عقب رو نگاه کردم یه خانوم بدحجاب دو ماسک زده دیدم


? گفتم ببخشید اصلا حواسم نبود ماسک از جیبم در آوردم و زدم.


گفتم خانوم میشه منم از شما خواهش کنم حجابتون رو درست کنید.!؟


? با لحن تندی گفت چه ربطی داره آقا!!!


گفتم خانوم همان طور که احتمال داره با ماسک نزدن من به شما ویروسی منتقل بشه!؟


با این تیپ شما هم ممکنه؛ نتنها من و خانواده ام بلکه خیلی از خانواده های دیگه هم از هم پاشیده بشه!! و این کار شما نتنها جسم ما بلکه روح ماروهم آزار میده!


⁉️ گفت من اختیار خودم رو دارم و به کسی ربطی نداره و شما چشماتون رو درویش کنید.!!!


? اینجا بود که راننده تاکسی سکوتش رو شکست و گفت خانوم اختیار شما توی خونه خودتون هست!!! وقتی به جامعه وارد شدید باید قوانین جامعه رو رعایت کنید و اینجا قانون اینه!!


? هنوز منم خودم رو آماده کرده بودم چیزی بگم که ...


گفت آقا نگهدار میخوام همین جا پیاده بشم


آقای راننده هم سریع نگه داشت اونم پیاده شدو درو کوبید و رفت.


خندیدم و گفتم آقای راننده ببخشید مشتری تون رو هم پَروندم کرایه ای هم به شما نداد.


اون بنده خدا هم یه لبخندی زد و گفت فدای سرت.?


✍ همین طور که داشتیم میرفتیم با خودم کلنجار می رفتم چطور میشه در عرض چند ماه دولت و مردم دست به دست هم میدهند و ماسک زدن رو بین اکثر مردم جا میندازن اما همین عمل رو برای حجاب انجام نمیدن و میترسن که با یک کلمه و توصیه مؤدبانه با این عمل پر از خطر مقابله کنن؟؟ تا جایی که ما حرفش رو میزنیم اینطور عکس العمل نشون میدهند.


? چطور میشه برای کرونا به هر مکان عمومی که میخوای وارد بشی اول نوشته بدون ماسک وارد نشوید!!

و اگه بدون ماسک وارد بشی اولا همه چپ چپ نگاهت می کنن بعد هم بعضی جاها خدمات رسانی نمی کنن.


? کاش برای حمایت و حفظ حجاب هم مقداری از این کارها میشد.

منبع:فروشگاه مهر سبز

www.mehrsabz.ir