معرفی کتاب کوه دوم


معرفی کتاب کوه دوم برای چالش کتابخوانی اردیبهشت ماه طاقچه

کتاب کوه دوم: در جست و جوی یک زندگی اخلاقی به قلم دیوید بروکس که در گروه پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار دارد، ابتدا به شما نشان می‌دهد که باید هدفی بزرگ‌تر از خودتان داشته باشید تا به زندگی شادتر برسید و سپس گام به گام شما را در این راه یاری می‌کند.
این کتاب در طاقچه ۴۱۵ صفحه ستو فهرست کتاب شامل موارد زیر هست:
پیشگفتار
بخش اول: دو کوه
1: زیست اخلاقی
2: زندگی اینستاگرامی
3: فراموفق نامطمئن
4: دره
5: برهوت
6: قلب و روح
7: زندگی متعهدانه
8: کوه دوم
بخش دوم؛ چهار نوع تعهد
تعهد اول؛ تعهد به حرفه یا رسالت
9: رسالت چگونه است؟
10: لحظۀ بشارت
11: آن‌چه مربی‌ها انجام می‌دهند
12: مسئلۀ خون آشام
13: چیره‌دستی
چهار نوع تعهد: تعهد دوم؛ تعهد به همسر و خانواده
14: ازدواج عالی
15: مراحل صمیمیت؛ بخش اول
16: مراحل صمیمیت؛ بخش دوم
17: تصمیم ازدواج
18: ازدواج؛ مدرسه‌ای که با هم می‌سازید
چهار نوع تعهد: تعهد سوم؛ تعهد به فلسفه یا ایمان
19: تعهد فکری
20: تعهد مذهبی
21: غیر منتظره‌ترینِ رخدادها
22: شیبراهها و دیوارها
چهار نوع تعهد: تعهد چهارم؛ تعهد به جامعه
23: مراحل ساختن جامعه؛ بخش اول
24: مراحل ساختن جامعه؛ بخش دوم
25: نتیجه‌گیری؛ بیانیۀ رابطه‌گرایی
خواندن این کتاب رو به همه پیشنهاد میکنم. کتاب درواقع فرهنگ فردگرا و مشکلات حاصل از اون رو به چالش میکشه. چیزی که ما همه تحت تاثیر آن هستیم و از آن بی خبریم. در واقع خیلی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی وفردی، حتی مشکلاتی مثل افسردگی‌های شایع ناشی از زندگی در جامعه‌ی فردگرا و منزوی امروزی است. برخلاف بسیاری از کتابهای موفقیت و خودشناسی که خودخواهی، کمال گرایی و موفقیت طلبی را تقویت و تبلیغ میکنند این کتاب دیدگاه کاملا متفاوتی را ارائه میدهد. اما باید این را نیز در نظر داشت که تمام نظرات نویسنده نمیتوانند به طور حتم صحیح باشد و این را مخاطب با توجه به تفکرات و تحربیات خود تشخیص دهد. اما بطور کلی اگر به موضوعات اجتماعی و ارتقا زندگی فردی علاقه دارید این کتاب ترکیب بسیار خوبی از هررو ارائه میکند.