حدس بزنید

بسم الله الرحمن الرحیم

حدس بزنید هوشتان را بیازمایید که

این آدم متملق و چاپلوس حقیر کیست که روزی کاسه لیس مرحوم رفسنجانی بود و به وسیله نوکری او اسمش به سر زبان ها افتاد حال که آن مرحوم دستش از حکومت و دنیا کوتاه گردیده است دید که دیگر سنگ ا و را بر سینه زدن سودی نمی بخشد باکمال شیطنت چرخیده دامن آقای خاتمی خسرت الدنیا والاخرت را چسبیده تا شاید روزی روزگاری که جای زمین و آسمان عوض شد از نمد آقای خاتمی کلاهی برای خود دست وپا کند که در جلسه ای با هم پالگی فلک زده خود آقای مرعشی هم که یکی از دنیا پرستان شهرت پرست و ایادی سینه‌چاک استکبار است می گوید حالا می فهمیم که سیاست و مدیریت آقای خاتمی خیلی بهتر از اقای رفسنجانی بوده است اینجاست که باید گفت که گور پدر دروغ گو صلوات تا بلکه تخفیف عذاب گردد این آدم انقدر معاند و حقیر است که هر روز در منزل یکی از سردمداران اصلاح‌طلبان اموی چتر باز کرده و مخ آنها را تلت می‌کند که بیایید اختلاف سلیقه را کنار بگذارید با هم متحد شوید تا بتوانید جمهوری اسلامی را به سقوط بکشانید وکسی هم اورا تحویل نمیگیرد این خدا ناباور عقلش قد نمی دهد که از اول مشیت الهی بر این بود که این جمهوری اسلامی ایجاد کرد د و جهانگیر شود و خودش هم با رحمت واسعه و امدادهای غیبی خود این انقلاب اسلامی را در نهانخانه غیب تحت رهبری حضرت ولی عصر علیه السلام رهبری وحمایت مینماید و به حول قوه الهی این ا انقلاب مستحکم و پابرجا به انقلاب آسمانی آن حضرت خواهد پیوست حالا می خواهید فهمید آن مرد دو چهره کیست . آقای زیدآبادی خد اناباوراست.

Bottom of Form