چه مقدار برای یک شغل قابل اعتماد هستیم؟

چه مقدار برای یک شغل قابل اعتماد هستیم؟
برخی آدم‌ها هنوز معنی واژه تعهد و خوش قولی رو نمیدونن، این آدم‌ها حق ا...