یه بچه کدر و طراح رابط کاربری خلاق که آرزوش اینه به هدفش برسه ...