چند"آیا میدانید" که باید بدانید

آیا میدانید ها همیشه از جالب ترین مطالب بوده و طرفداران بسیاری دارد. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره کرده ایم.

1- 11 درصد از نوزادان متولد شده چپ دست می شوند.

https://mashrooh.com/entertainment/item/do-you-now

2- بیشترین تعداد تولد در ماه مرداد و شهریور است.

3- حدود 50 درصد مردم دنیا حتی یک بار هم تماس تلفنی دریافت نکرده اند.

4- در دنیا یک کمپانی وجود دارد که در ازای دریافت 14میلیون دلار از خاکستر جنازه تان برای کسی که عاشقش هستید الماس مصنوعی تولید میکند.

5- آب نارگیل در شرایط خاصی میتواند وظیفه پلاسمای خون را انجام دهد.

6- قرص های ضد بارداری روی گوریل ها هم تاثیر دارد.

7- میزان استفاده از زبان ماندارین چینی از انگلیسی در دنیا بیشتر است.

8- ماه در حال دور شدن از زمین است. این دور شدن اگرچه بسیار ناچیز است اما قابل اندازه گیری است. 85 میلیون سال پیش ماه به اندازه 35 قدم به زمین نزدیک تر بود.

9-   در سیاره زحل و مشتری بارش الماس اتفاق می افتد.

10-  تعداد ستاره ها بیشتر از تعداد شن های تمام سواحل جهان تخمین زده شده است. 

https://mashrooh.com/entertainment/item/do-you-know