روانشناسی که روزش را با کسانی می گذراند که مستقیم یا غیرمستقیم درگیر HIV یا ایدز هستند. آدم هایی پر از غصه با زندگی هایی که فیلم ها را از روی آن ها می سازند.


msetesamy هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.