#خرده_نوشته_هایی_برای_انتشار #17 #متخصص

مترجم دردها
مترجم دردها

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. راستش از قدیم گفته اند کار را باید به کاردانش سپرد حرف حقی ست. یادتان هست که گفته بودم مهتابی اتاقم خراب شده و هر بار باید جامپ-پرش- بزنم بالای تختخوابم و مهتابی را بچرخانم تا روشن شود؟؟ بالاخره دیروز تعمیرکار آمد و گفت بخواهیم کل دم و دستگاه مهتابی را عوض کنیم 200 هزار تومانی میشود. بعد شرح حال مهتابی را برایش گفتم. گفت بیا نشانم بده. نشانش دادم. گفت خب این استارتش خراب است. یک استارت بخری کافی ست. کارمان را راه انداخت.

آدم وقتی می رود پیش متخصص ، چون راه باز کردن گره را بلد است به طرفت العینی بازش میکند. برای همین هم هست خیلی وقت ها که گره می خورد زندگیم. میروم حرم امام رضا و ازشان میخواهم که گره را برایم باز کنند. برای ایشان که کاری ندارد. راحت باز میشود. ولی خودم بخواهم گره را باز کنم بیشتر کورش میکنم. گره کور هم به این راحتی ها که باز نمی شود.

روزی هواپیمایی خراب میشود و هر چه خرج میکنند درست نمی شود. یک تعمیرکار لوازم منزل می گوید من میتوانم درست کنم. کلی مسخره اش میکنند و میگویند تو را چه به این کارها؟ خلاصه تعمیر کار به یک ربع درست میکند موتور هواپیما را. بعد می گویند چقدر می شود ؟ می گوید : قابل ندارد ده میلیون مثلا. میگویند خب توچکار کردی مگر؟ تو که کاری نکردی. میگوید صد هزار تومان برای درست کردن موتور میگیرم و نه میلیون و خورده ای هم برای اینکه تشخیص داده ام مشکل از کجاست.

برای همه مان اتفاق افتاده به دکتر که می رویم دکتر نمی فهمد و می آید هزار تا آزمایش می نویسد تا برویم آزمایش بدهیم و از روی آزمایش ها بفهمد مشکل چیست. هم وقتمان تباه می شود ، هم جسممان پریشان می گردد و آخر هم میگوید نفهمیدم. دوباره برو فلانک آزمایش و بهمانک ام آر آی را بده. حال اگر دکتری همان اول بدون این همه آزمایش از روی تجربه تشخیص درست بدهد نباید دستش را بوسید؟ حالا هر چه قدر هم بگیرد. حلالش. نوش جانش. گوارای وجودش.

حال ما که پریشان می شویم. حالمان گرفته میشود. چه کسی کاری از دستش بر می آید؟ من متخصصی میشناسم. کار من را که تا به حال خیلی راه انداخته. سرش شلوغ است ها ولی هر وقت کمکی ازش خواسته ام تماما به حرف هایم گوش داده و کارم را راه انداخته. دمش گرم. متخصصی که می گویم حرف ندارد. فقط یکم باید وقت بگذاری. یکم تواضع داشته باشی. و اگر نسخه ای برایت پیچید به حرف هایش گوش کنی. آدرس مطبش: جایی نزدیک تر از رگ گردنتان به شما. به او اعتماد کنید. شاید نسخه ای که او برایتان می پیچد سختی برایتان به بار بیاورد ولی نگران نباشید. آن نسخه برای رشد و درمان شماست.

29دی1401