معرفی فیلم : The Theory of Everything

دیروز بنا داشتم فیلمی معرفی کنم که به دنیا و آخرت بیارزد. ولی دیدم پیدا کردن چنین فیلمی کار سختی ست. پس به معرفی فیلمی که فقط کمی آدم را سر ذوق آورد و هیجان در وجود آدم ایجاد کند و آدرنالین در خونش ترشح کند روی آوردم. اما همان هم دیدم که خیلی وقت پیش آن را دیده ام و الان جایز نیستم آن را معرفی کنم.

اما الان که بیشتر فکر می کنم. می بینم فیلم تئوری همه چیز را معرفی کنم که شرح زندگیِ استیون هاوکینگ فیزیک دان برجسته ی انگلیسی ست که تئوری بیگ بنگ را مطرح کرد. این فیلم از دوران جوانی استیون هاوکینگ شروع می کند و نحوه ی آشنا شدن با زنش را نشان می دهد. که استیون مریضی ش شروع می شود و کم کم بدنش شروع به لمس شدن و از کار افتادن می کند. ولی دخترک پای استون می ماند و با او ازدواج می کند. داستان همینطور پیش می رود و هر روز معلولیت استفن بیشتر می شود و قدرت تکلمش را از دست می دهد. کلهم با ویلچر حرکت می کند و قیافه اش هم کج و معوج می شود. اما این زن عاشق و نمونه سه تا بچه میاورد از جناب استیون و بعد از سال ها فداکاری و زحمات این همسر مهربان ، آقای هاوکینگ مزدش را کف دستش می گذارد مرتیکه ی چغور و به همسرش خیانت می کند و با پرستارش که با او الفبا درمانی کار می کرده ازدواج می کند.

یعنی من را می گویی در ذهنم اسلحه ی کلتی برداشته بودم و می خواستم بر گردم به گذشته و این مرد ناسپاس و خر را ترور کنم. اما گذشته ها گذشته دیگر. چه کارش می شود کرد. دیگه بقیه ی فیلم را لو نمی دهم. این را در اینترنت خواندم که باز آن زن دومش که انگار سوار استیون خان شده بوده بعد هفت سال ازش جدا می شود. حق همچین آدمی همین است دیگر ...