پدر عشق بسوزد، ((قسمت ششم))

از هر چه بگذریم سخن پدر عشق بسوزد خوش تر است. حالتون چطوره؟ چندی ست که شروع کرده ام به نوشتن روزانه. خوب است صبح ها هر وقت بیدار می شوم می نشینم پای کامپیوتر و می نویسم. کار سختی ست برای هر روز موضوعی پیدا کردن و در موردش نوشتن. ولی خدا را شکر تا اینجا که توانسته ام .. دیگه چه خبر؟ امتحانات چطوره ؟ من هم خوبم. الحمدلله. و خوشحالم که برای شما می نویسم و در میان شما حضور دارم .. ! امیدوارم از مطالبی که با شما به اشتراک می گذارم لذت ببرید و من را از نظرهای خوبتون بهره مند سازید.

ایام به کام

دل آرام باشید