کتاب گزیده اشعارم با نام "قشنگ ترین منحنی سرخ دنیا" چاپ شد ..

لینک خرید کتابم از سایت گیسوم در زیر آمده !

https://www.gisoom.com/book/11802873/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/

این اشعار از بین صدها شعری که در ده سال اخیر گفتم گردآوری شده و به نظرم مجموعه ی خوبی شده! امیدوارم بخونید ، خوشتون بیاد و ازش لذت ببرید ..