19_ باران

-هوا خیلی سرده

-آره .. من که از پا در اومدم

-از خشکی هواست .. دستامو ببین چقدر خشکی زده

-آره .. منم خشکی زده .. خدا کنه یه بارونی برفی بیاد

- بارون چیه؟ برف چیه؟

- بارون دیگه .. فیلم مرد بارانی رو ندیدی مگه .. قبلنا میامده. برفم تو اینترنت سرچ کن عکساش میاد.

- اِهِم .. اِهِم .. چقدر گنده این هوا .. دارم خفه میشم

-بیا آب بخور ..

-آب شیر نمی تونم بخورم .. پر از گچ و سولفاته ! این چیزا منو میکشن

- پس چه آبی می خوری؟

- یه جور آب معدنی خاص

- آب معدنی از کجا ؟ من که خیلی وقته ندیدم جایی آب معدنی بفروشن

- مال اینجا نیست. یکی از فامیلامون از یه جای دور برام می فرسته

- مرزا که بسته ست ، چجوری می رسه به دستت؟

- قاچاقی

- نگیرن بندازنت زندان

-خب بندازن .. آخرش که می میریم همه .. چه اینجا چه اونجا

- امید داشته باش .. شاید یک روز بارون اومد .. سینی بزاریم تو ایوون ، آب بارون جمع کنیم

تا یه مدت آب برای خوردن داریم

-دلت خوشه ؟ آب بارون ... بارونم بیاد ، چندین روز اسیدیه. تا پاک بشه طول میکشه.

-تو پیش بینی آب و هوا زده بود این هفته کلش بارونیه

-خیلی وقته همینو نشون میده ... دل مردمو می خوان خوش کنن .. اهم ، اهم .. من آخرش میمیرم ازین آلودگی

-دستتو بده به من ... این چه حرفیه تو میزنی هر روز. بابا این افکار منفی رو بریز دور دیگه. آلودگی اول از همه

تو ذهن خودته. آدم یه موجودیه که عادت می کنه به شرایط

-خوبه خودت میگی آدم .. مگه من آدمم؟

- مگه نیستی ؟

- نگو که نمی دونستی؟