50-کارما

کارما چیه؟ خلاصه ی کارما میشه همون شعر که میگه (( هر چه کنی به خود کنی .. گر همه نیک و بد کنی )) .. یعنی همون هر عملی را عکس العملی ست .. یعنی همون دنیا گرده .. یعنی همون تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز .. حالا شما همه ی این چیزایی که گفتم را در نظر بگیرید میشه کارما. حالا همه ی اینا به کنار. افکار و حرف ها و هر کاری که می کنیم شامل اعمال ما محسوب میشه. همه ی انرژی هایی که به اطرافمون پراکنده می کنیم. همه ی فید بکایی که نشون میدیم به اتفاقات.

دنیا یه موجود هومشنده. همه ی کارای مارو از هرچی تشکیل شدن رو تشخصیص میده و نسبت بهشون واکنش نشون میده. بعضی وقتا ما یه کارایی میکنیم بعد یه پس گردنی می خوریم. ما انجامش ندادیم اونکارو که؟ ولی خب فکرشو کردیم. اون پس گردنی هم که خوردیم کاریمون نشده. ولی ترسیدیم. ممکن بودم کاریمون بشه.