مدیر محصول و دانش آموختۀ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه که علاقمند به رشد و توسعه محصولات دنیای دیجیتال هست