جلسه دفاع از پایان نامه

هفته پیش با وحید و محمد رفتیم پیش استاد راهنما و برای جلسه دفاع هماهنگی کردیم که قرار شد روز سه شنبه یعنی امروز جلسه دفاع برگزار بشه. بعدش گفت که کی اول دفاع میکنه؟ که همه یه نگاه به همدیگه کردیم تا یکی گردن بگیره😁 کسی زیربار نرفت آخر خود استاد اول وحیدو نوشت بعد من و بعد محمد. قرار شد از 8:30 صبح دفاع شروع بشه...

دیشب با بچه ها هماهنگ کردیم برای تهیه پذیرایی از استاید (😑 نامردا کمتر از موز راضی نیستن اونم با وضعیت الان که کیلویی 17 هزار تومنه😣) که قرار شد شیرینی و میوه و آب میوه بگیریم.

صب ساعت 6:30 پا شدم جمع و جور کردم و راه افتادم به سمت دانشگاه ساعت 7:45 رسیدم دیدم بچه ها هم تازه رسیدن استرس داشت میکشت وحید بیچاره که نفر اول هم بود حالش خراب بود کلا رنگش پریده بود خلاصه رفتیم پژوهش و کلاس ارائه رو مشخص کردیم.

رفتیم نشستیم و وحید کارشو شروع کرد یه چند دقیقه از رو پاور توضیح داد و آخرش داورا در مورد پایان نامه ازش یسری سوال کردن. بعدش نوبت من شد که پاور رو انداختمو شروع کردم به ارائه دم استاد راهنما هم گرم که هوامو داشت و هرجا که میدید دارم کم میارم میومد وسط بحث و حرفم رو تکمیل میکرد بعد 10 دقیقه توضیحات سوالاتشون شروع شد. یکم اذیت کردن ولی خب تونستم با کمک استاد راهنما این مرحله رو هم رد کنم.

با هر سختی بود امروز رو سپری کردیم و بلاخره تونستیم نتیجه زحمات 2 ساله رو بگیریم. بعد جلسه دفاع انگار یه بار سنگینی از رو دوشم برداشته شد.

یسری اصلاحیه به پایان نامه وارد شد که باید هرچه سریعتر اونهارو انجام بدم تا پایان نامه بره برای صحافی و دریافت مدرک و... آخرشم باید یه گواهی ببرم آموزش پرورش تا حکمم رو ارتقا بدن😁

خلاصه دوره کارشناسی ارشد ما هم بعد از 2 سال با تمام خوشی ها و سختی ها امروز به پایان رسید.

با آرزوی موفقیت برای تمام دانشجویان