کجای زندگیت قرار داری؟؟

رفیق! به شدت نیاز که یه رویکرد واقع بینانه نسبت به زندگی خودت داشته باشی! این که سرت مث کبک تو برف کنی و تو رویاهای شیرینت غرق بشی نه تنها واست نون و آب نمیشه، بلکه بدبختتم میکنه... به زودی زود زندگی با پس گردنی از خواب بیدارت میکنه...

به عنوان رفیقت میگم... ببین کجای زندگیت قرار داری؟؟ در دو سه سال آینده کجا میخوای برسی؟؟ چه اولویت هایی از زندگیت در حال حاضر بالاترین اهمیت رو دارن؟؟ از خودت بپرس چه کار واسه این اولویت ها داری انجام میدی؟؟

اگه دیدی جواب قانع کننده ای به این سوالات نمیتونی بدی!! لطفا سریعا تغییر رویه بده که زندگی با افراد بیخیال بسیار بد اخلاقه!!!