چگونه یک محور ثانویه را در نمودار اکسل اضافه یا حذف کنیم


می‌توانید با تبدیل نمودار خود به یک نمودار ترکیبی، فعال کردن گزینه «محور ثانویه» برای یک سری، و رسم مجموعه به سبکی متفاوت از محور اصلی، یک محور ثانویه در اکسل اضافه کنید. اگر بعداً تصمیم گرفتید محور دوم را حذف کنید، کافی است آن را انتخاب کرده و Delete را بزنید.اگر نموداری دارید که در آن انواع مختلفی از داده ها را ترسیم می کنید یا مقادیر متفاوت هستند، برای مشاهده آسان تر، محور دوم را اضافه کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه بدون دردسر یک نمودار دو محوره در اکسل ایجاد کنید.

زمان استفاده از یک محور ثانویه

ممکن است ترکیبی از سری داده ها با واحد پول، درصد، اعشار یا اعداد کامل داشته باشید. یا شاید مقادیری که نشان می‌دهید با مقادیر بیشتری نسبت به نمودار که می‌تواند به اندازه کافی نشان دهد متفاوت است. در این موارد، گفت ن یک محور عمودی دوم به نمودار می تواند داده ها را به طور موثرتری به تصویر بکشد.

به عنوان مثال، ما مجموعه داده های خود را شامل هزینه ها و درآمد برای مکان های خود داریم. ما همچنین تعداد کارمندان را برای هر مکان داریم تا نشان دهیم این اعداد چگونه بر هزینه‌ها و درآمد تأثیر می‌گذارند. این نمودار دو مشکل دارد.

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2022/11/DataChartNoSecondAxis-ExcelSecondaryAxis.png?trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1

اول، ارزش برای کارکنان بسیار کمتر از کوچکترین مقادیر برای هزینه ها و درآمد است. دوم، ما ترکیبی از قالب‌های ارز و عدد داریم. نه تنها دیدن داده ها تقریبا غیرممکن است، بلکه بدون مقادیر عددی نیز بی معنی است.

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2022/11/ChartNoSecondAxis-ExcelSecondaryAxis.png?trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1

همانطور که می بینید، رسم این داده ها بدون محور ثانویه تصویر موفق یا مفیدی ارائه نمی دهد.

یک محور ثانویه در اکسل اضافه کنید

اگر هنوز نمودار خود را ایجاد نکرده اید، می توانید با ایجاد یک نمودار ترکیبی از همان ابتدا، محور ثانویه را بلافاصله اضافه کنید. اما اگر از قبل نمودار خود را دارید و به سادگی می خواهید محور دوم را به آن اضافه کنید، نمودار خود را به یک معنا به یک نمودار ترکیبی تبدیل خواهید کرد.

مطالب مرتبط: نحوه ایجاد یک نمودار ترکیبی در اکسل

برای شروع تبدیل به نمودار دو محوره، یکی از نشانگرهای محوری را که می خواهید به محور ثانویه تبدیل کنید، انتخاب کنید. سپس، کلیک راست کرده و "Change Series Chart Type" را انتخاب کنید.

https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2022/11/ChangeSeriesChartTypeAddAxis-ExcelSecondaryAxis.png?trim=1,1&bg-color=000&pad=1,1

پنجره Change Chart Type را خواهید دید که در سمت چپ Combo انتخاب شده است. در سمت راست، نوع نمودار فعلی خود را با داده های زیر دارید.


https://khabarkaav.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84-%d8%a7/