چهار روش برای پیشرفت فردی

فقط شروع کنید، الآن شروع کنید.
فقط شروع کنید، الآن شروع کنید.


ما هم در پیشرفت هستیم و هم به عقب می‌رویم. پیشرفت فردی همیشه به ما وصل است و نشانه درستی از سلامتی است. زندگی به سمت رشد یا نابودی حرکت می‌کند. ثابت‌شده موفقیت بدون پیشرفت فردی به دست نمی‌آید.

اغلب، خیلی از کارهایی که ما آگاهانه انتخاب می‌کنیم، ما را به سمت مخالف پیشرفت و به سمت نابودی می‌برد. ما برای امنیت سکون می‌کنیم و می‌دانیم دنیا و زندگی چیزی بیشتر از یک حرکت است.

هرچه سریع‌تر پیشرفت فردی داشته باشیم، زودتر به مرحله بعد می‌رسیم. شما باید رشد و تغییر کنید و این‌ها چهار راهنمایی‌هایی است که پیشرفت فردی ما را سریع‌تر می‌کند:


1. سختی را قبول کنید

ما عادت گرایش به راحت‌طلبی داریم و از چیزهایی که راحت نیستیم و نمی‌شناسیم دوری می‌کنیم.

این مخالف پیشرفت است. ما باید سختی را قبول کنیم و به سراغ ماجراجویی و سختی برویم.

فقط این‌گونه است که ما رشد می‌کنیم. ما وقتی فهمیدیم در راحتی هستیم باید مدام خود را توسعه دهیم.

ما باید حرکت کنیم و یک‌قدم به سمت ماجراجویی برداریم.

من فکر می‌کنم اهداف نباید ساده باشند، آن‌ها باید شما را مجبور به کار کردن کنند، حتی اگر سبب ناراحتی شوند.


2. چند مربی داشته باشیم

ما باید زندگی خودمان را با دستاوردهایی که به‌سختی به دست آمدند پرکنیم.

مربیانی وجود دارند که ما می‌توانیم با آن‌ها با عمیق‌ترین قسمت‌های خودمان ارتباط برقرار کنیم.

با کسانی ارتباط داشته باشید که می‌توانند کمک کنند. ما همه برای قسمت‌های اختصاصی و قوت به مربیان احتیاج داریم. یک مجموعه‌ای از مربی‌ها برای تقویت پیشرفت خود ایجاد کنید.


3. شکست را قبول کنید

من باید شکست بخورم. به‌هرحال، شکست و یادگرفتن از آن راهی برای پیشرفت است.

ما باید تلاش کنیم، بعد یاد بگیریم و دوباره تلاش کنیم. شکست بخورید، اما با هر تلاشی به عقب برگردید.

لازم نیست برای شروع کامل باشیم، اما باید شروع کنیم و به سمت کمال حرکت کنیم.

متعال بودن، بدون فعالیت برای یک مهارت جدید به دست نمی‌آید. شکست بخورید و برای یک سطح بالاتر تلاش کنید.به رفتن علاقه داشته باشید.

فقط شروع کنید، الآن شروع کنید.

4. مدام بازتابی از گذشته را چک کنید

مدام یک بازتابی از گذشته را در هر چیزی ایجاد کنید که پیشرفت خود را سرعت ببخشید. به‌عنوان یک کارآفرین من به روش خودم تمایل دارم و خیلی از کارها را به روش خودم انجام می‌دهم.

به‌هرحال، من یک تیم را در اطرافم گردآوردم تا کارهایم را خوب انجام دهم و قسمت‌هایی که اصلاح کنم.  بازتابی از صحبت‌های خود، نوشته‌هایتان، جلسات و هر وظیفه دیگری را برای خود ایجاد کنید.

از افرادی که بدون بصیرت صحبت می‌کنند دوری‌کنید. مدام بازتابی از قدم‌های خود به‌سوی موفقیت داشته باشید.

شما می‌توانید بهترین باشید.

ناامنی و ترس را با داشتن مربیانتان بازخورد و سختی‌های مربوط به شکست دور بریزید.

فقط پیشرفت است که شما را حرکت می‌آورد. هیچ‌وقت ساکن نباشید و در طول پیشرفت راحت‌طلب نباشید. در مدت سفر بی‌انتهای خود خوشنود باشید.


اگر این مطلب رو دوست داشتید و براتون مفید بود، می‌تونید از طریق صفحه‌ام در حامی باش از من حمایت مالی کنید. :)