با چه کسی بیشتر وقت میگذرونی!

به روزتان توجه کنید.

تاکنون متوجه شده اید اشخاصی که کاری ندارند بکنند اغلب دلشان می خواهد وقتشان را با شما بگذارانند؟

زمان ارزشمندترین سکه زندگی شماست. 
شما، وتنها شما، می توانید تعیین کنید که این سکه را چگونه خرج کنید . مراقب باشید آن رادیگران برای شما خرج نکنند.

بزرگ ترین کالایی که دراختیار دارید ، ۲۴ ساعتی است که پیش رو دارید.

می خواهید آن را چگونه بگذارنید؟

تسلیم فشارها می شوید یا به اولویت ها فکر می کنید؟

وقت خود را صرف فرستادن ایمیل های بی اهمیت می کنید؟

اجازه می دهید حواستان به موضوعات بی اهمیت پرت شود؟

یا به جای آن مسولیت این را که اوقات خود را چگونه بگذارنید بر عهده می گیرید و امروز را روز خودتان می کنید؟

اگر شما تصمیم نگیرید که روزتان راچگونه بگذارنید دیگران به جای شما این تصمیم گیری را خواهند کرد.


اگر این مطلب رو دوست داشتید و براتون مفید بود، می‌تونید از طریق صفحه‌ام در حامی باش از من حمایت مالی کنید. :)