خاطره ای از کتاب تست مامان

وقتی این کتاب رو کادو گرفتم به اسمش نگاه کردم و نزدیک بود پَس بیوفتم. خیلی سعی کردم تابلو نکنم که شوکه شدم و به سختی سعی کردم چشام که از حدقه زده بود بیرون رو کنترل کنم. خدا‌رو‌شکر که پایینش چند خطی توضیح داره وگرنه من نعره‌زنان و جامه‌دران فرار می‌کردم. 

اسمش شبیه اینه که ازتون بپرسن: آیا میتونی مادر خوبی واسه بچم بشی یا نه؟

البته موضوع کلا یه چیز دیگه‌ست....

پ.ن: اون دو تا بطری یکیش شن ساحل خلیج فارس و اون یکی شن کویر مصر هست.