زندگی کوتاه است

اگر تمایل شما به کتاب‌هاییست که احساسات و افکار شما را به چالش می‌کشد پیشنهاد می‌کنم حتما کتاب «زندگی کوتاه است» را بخوانید. برای من مهم است بدانم تا چه میزان این ماجرا واقعیت داشت! تنها چیزی که از وجود آن مطمئن هستم واقعی بودن شخصیت قدیس آگوستین است و تمام ارجاعات به کتاب «اعترافات» او هم درست است.

آگوستین قدیسی است که باور دارد برای رسیدن به خدا باید از تمام لذت‌های دنیا چشم پوشی کرد. وی در این راه همسر و فرزند خود را نیز فدا می‌کند. او در کتاب اعترافات می‌گوید حتی جلوی لذت بردن از شنیدن صدای پرندگان را هم گرفته است!

پس از انتشار این کتاب است که معشوقه دوران جوانی او فلوریا در این نامه‌ها اعترافات آگوستین، اعتقاداتش و حتی باورهای کاتولیک‌ها را به چالش می‌کشد و با اشاره به افسانه‌های رومی و سخنان فلاسفه، باورها و زندگی آگوستین را زیر سوال می‌برد.

این کتاب برای من خیلی دردآور بود. این که افرادی از میان ما صرفا «به نام دین» چه ظلم‌هایی به خود و ما می‌کنند و این که در اکثر مواقع زن‌ها آسیب بیشتری از این مساله می‌بینند. این داستان در هر دین و در هر بازه زمانی تکرار می‌شود. داستان مادری که از فرزند جدا می‌شود، داستان زنی که بعد از یک تجربه اشتباه به خودش اجازه تجربه دوباره نمیده، داستان زنی که کتک می‌خورد و شکنجه می‌شود اما در آن رابطه باقی می‌ماند!

و چقدر وحشتناک که همه این ماجراها در زیر سایه دین رخ می‌دهد و به نام آن توجیه می شود و به اسم عشق ادامه پیدا میکند....