دستخط

امشب دخترخاله ام که کلاس سوم هست خونه مون بود. وقتی داشت تمرین های ریاضیش رو حل می کرد متوجه شدم که دستخط خیلی ریزی داره.

اغلب بچه هایی که دستخط ریزی دارند یه سری مشکلات در خانواده شون وجود داره و این یه جور نمود کوچکی اون بچه است. کوچکی نه از لحاظ ظاهر، بلکه ارزش.

کودکی که مورد انتقاد خانواده اش قرار بگیره حس خوبی نسبت به خودش نداره. چون همیشه از طرف خانواده تحقیر میشه و این عمل به صورت یک سری رفتارها در کودک نمود پیدا می کنه.

مثل همین دستخط ریز داشتن. لطفا به بچه ها و رفتارهاشون بیشتر دقت کنید. صدمات روحی که بچه ها در کودکی می بینن، در بزرگسالی به صورت رفتارهای پرخطر و یا افسردگی و پرخاشگری نمود پیدا می کنه. لطفا مراقب رفتارتون نسبت به بچه هاتون باشید.