ویرگول
ورودثبت نام
محمود نشاطی
محمود نشاطی
خواندن ۱ دقیقه·۶ سال پیش

بهجو موتور جستجوی سازمانی

90 درصد از داده های تولید شده در سازمان‌ها، داده های غیر ساخت‌یافته است.

http://www.crayondata.com/blog/note-to-banks-say-hello-to-big-data-or-goodbye-to-your-customers/
http://www.crayondata.com/blog/note-to-banks-say-hello-to-big-data-or-goodbye-to-your-customers/

داده غیر ساختیافته، داده های عموما متنی هستند که مستقیما توسط ماشین قابل پردازش نیست.

طبق گزارش مکنزی، 60 درصد سازمان‌ها با کارایی بالا، قابلیت دسترس سریع و پردازش داده های غیر ساختیافته دارند.

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-need-to-lead-in-data-and-analytics
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-need-to-lead-in-data-and-analytics

برای استفاده و تحلیل داده های غیرساخت‌یافته چه می توان کرد؟

زنجیره خلق ارزش داده های غیر ساختیافته
زنجیره خلق ارزش داده های غیر ساختیافته

در سازمان ها چه داده های غیر ساختیافته ای وجود دارد؟

squirro.com
squirro.com

ارائه یک درگاه واحد، برای دسترسی به همه داده‌های سازمان منجر به سهولت کاربری و خلق ارزش می‌شود. شبیه به واسط کاربری گوگل که بسیار ساده است.

ساده ترین واسط کاربری
ساده ترین واسط کاربری

ویژگی‌های یک موتور جستجوی سازمانی خوب را یکجا برای شما جمع کرده ایم.

از یک موتور جستجوی سازمانی چه می خواهیم؟
از یک موتور جستجوی سازمانی چه می خواهیم؟

ویژگی های مهم بهجو شامل موارد زیر است:

  • توجه به معنای کلمات در هنگام جستجو
  • جستجوی موجودیت: در بیش از 50 درصد از پرس‌وجو‌ها در سازمان، کاربر در جستجوی یک فرد، یک نامه و یا یک مصوبه خاص ... است.
  • استفاده از ریشه کلمات در هنگام جستجو و نرمالسازی صور ظاهری کلمات
  • ارائه بازخورد هوشمند به کاربر برای تکمیل پرس و جو
  • ارائه بازخورد به کاربر برای تصحیح غلط‌های املایی
  • زمان پاسخ پایین و رعایت سطح دسترسی کاربران

پس از حل کردن مشکل جستجو در سازمان، می توان با دسته بندی سندها و به دست آوردن فهم از نیازمندی های کاربران موتور recommendation راه اندازی کرد.

برای خلق ارزش از داده های غیر ساخت‌یافته نیاز به فن آوری های متنوعی مانند یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی است.

فن آوری های مرتبط به تحلیل داده های غیر ساختیافته
فن آوری های مرتبط به تحلیل داده های غیر ساختیافته

پردازش داده های غیر ساختیافته چه مزایایی برای سازمان ایجاد می کند؟

مزایای تحلیل داده های غیر ساخت‌یافته برای سازمان‌ها
مزایای تحلیل داده های غیر ساخت‌یافته برای سازمان‌ها


بهجوموتور جستجوی سازمانیتحلیل دادهداده غیر ساخت یافتهخلق ارزش
مهندس نرم افزار و استادیار دانشگاه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید