سفسطه ها (begging the question)

در یکی از دروس دانشگاه، از دانشجوها خواستم تا درسهای مرتبط و به روز را از دانشگاه های خوب دنیا بررسی و در کلاس ارائه کنیم.

یکی از درس های خوبی که بررسی کردیم Speaking to persuade است که در دانشگاه واشنگتن تدریس می شود. در یکی از بخش های این درس، انواع روشهای سفسطه تدریس می شود.

به نظرم رسید به عنوان یکی از مهارت های نرم، ادم های فنی باید تا حدی با این موارد اشنا باشند تا در مذاکره ها و جلسات چالشی حواسشون بیشتر جمع باشد. امروز یکی از این موارد را بررسی می کنم.

Begging the question

به زبان ساده، یعنی اینکه یک ادعا را بخواهیم با همان ادعا (ولی با کلمات و واژگان دیگر) اثبات کنیم. یک جورایی یک چرخه به همه وابسته از ادعا است که در شکل زیر نشون دادمش:

begging the question
begging the question


مثال : ادعا: "من دروغ نمی گویم" اثبات : "من ادم راستگویی هستم"

خصوصا در بحث های فنی پیچیده، به علت اینکه استفاده از واژگان الترناتیو ( و گاها بی ربط) می تواند ذهن مخاطب را اشفته کند، باید حواسمان باشد تا در دام begging the question نیفتیم.

اگر مثال هایی از این را در کار دیده اید، کامنت بزارید.