طراحي انسان‌محور (پروتوتايپ‌هاي موازي)

آیا در طراحی، باید به «کیفیت» ارزش بيشتري بدهیم یا به «كميت» (افزايش تعداد طراحي‌ها و يادگيري در حين طراحي)؟


كيفيت يا كميت مساله اين است!
كيفيت يا كميت مساله اين است!


براي پاسخ به سوال بالا، يك معلم هنر آزمايش جالبي ترتيب داد. وي کلاس خود را به دو بخش تقسیم کرد. به بخش اول اعلام کرد که نمره‌شان را صرفاً بر اساس کیفیت طراحی می‌دهد درحالی‌که به بخش دوم اعلام کرد که نمره‌ی آن‌ها را بر اساس کمیت (تعداد) محصولات طراحی شده و کاملاً مستقل از كيفيت محصولات محاسبه مي‌كند.

نتايج اين آزمايش بسيار جالب است. در پایان آزمایش مشخص شد گروهی که بر اساس کمیت رفتار مي‌كردند، در تمام طول روز مشغول به کار بوده و از خطاهای خود در حین طراحي، كلي مطالب جديد یاد گرفتند اما گروه کیفیت؛ این گروه در پایان روز، صرفاً به بیان تئوری‌های زیبایی طراحی پرداخته و هیچ محصول قابل ارائه‌ای نداشتند.

اين آزمايش نشان می‌دهد که:

سعي و خطا و نیز تولید تعداد زیادی آلترناتیو طراحي حتی با کیفیت پایین، می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف طراحی و حتي كيفيت آن داشته‌ باشد.

پروتوتايپ سريال يا موازي؟

آزمایش‌ها نشان می‌دهد که ما انسان‌ها معمولاً وقتی می‌خواهیم دست به طراحی بزنیم، به یک ایده‌ی مشخص چسبیده و آن را جلو می‌بریم در حالي‌كه بهتر است چند طراحي موازي را هم‌زمان و با هم جلو ببريم.


پروتوتايپ سريال و پروتوتایپ موازي
پروتوتايپ سريال و پروتوتایپ موازي


در روش پروتوتایپینگ سریال، تنها یک ایده‌ی طراحي اولیه در قالب پروتوتایپ ارائه می‌شود و همواره سعی بر این است که با دريافت بازخورد از كاربران بهبود داده شود. در نقطه‌ی مقابل در پروتوتایپینگ موازی، چند پروتوتایپ موازي با طراحي‌هاي متفاوت، مرحله به مرحله جلو رفته و بهبود مي‌يابند تا در نهايت يك طراحي انتخاب شود.

با استفاده از روش‌های اندازه‌گيري كمي (مانند ضريب كليك كاربران) و متدهاي A/B تست، مي‌توان بهترين طراحي را در میان رويكردهاي موازي انتخاب كرد.

چرا روش پروتوتايپ موازی در عمل بهتر كار مي‌كند؟

  • غرور طراح بايد از كيفيت محصولي كه طراحي مي‌كند جدا شود. اگر طراح يك و فقط یک ايده داشته باشد، نقد آن ایده را با نقد خودش اشتباه گرفته و غرورش خدشه‌دار مي‌شود.
  • پروتوتایپینگ موازی امكان مقايسه‌ی میان آلترناتيوها را فراهم مي‌كند. در نهایت اين مقايسه سبب می‌شود که درك بهتر و عميق‌تري از مسأله و راه‌حل طراحي داشته باشيم.
  • ارائه‌ی يك و فقط يك ايده، درگيري و پافشاري در تيم را بالا مي‌برد. نتايج نشان مي‌دهد که اگر از تيمی فقط يك طراحي درخواست شود، روحيه‌ی همكاري در آن تيم افت مي‌كند. در حالی‌که ارائه‌ی چند ايده‌ی موازي روحيه‌ی همكاري تيمي را بالاتر مي‌برد.
  • با تكيه بر رويكرد موازي، فضای راه‌حل‌های موجود را بهتر مي‌شناسيم و چشممان به مسائل بازتر مي‌شود.

برگرفته از كلاس درس Scott Klemmer