چرا پرسپولیسی هستم؟

چرا پرسپولیسی هستم؟
از فوتبال و پرسپولیس چی بهت می‌رسه جز اتلاف وقت و اعصاب خراب؟ برای پاس...