طرحی جدید برای UI اپلیکیشن ویرگول

طرحی جدید برای UI اپلیکیشن ویرگول
چند وقتی میشه که با سایت ویرگول آشنا شدم، و از همون ابتدا ایده وجود هم...