روزهای ترانه و اندوه


یک سال گذشته را در یکی از استارتاپ ها کار میکردم٬ میانگین سنی حدود سی سال بود و فضا پویا و مملو از بی تجربگی. برای من که چند سال سابقه کار داشتم٬ کار کردن با مدیری که سابقه مدیریتش با ورود من به آنجا یکی بود٬ کار سختی بود. فضا در لبه ای بین حرفه ای بودن و غیر حرفه ای بودن متزلزل بود و عمر همکاری ما یک سال بیشتر طول نکشید.
حدود یک ماه است به مجموعه جدیدی پیوستم٬ تازه ساز با مدیریت فوق العاده سنتی. مدیر عامل مجموعه هنوز با دفتر و قلم و کاغذ کار میکند و بیگانه با عصر تکنولوژی است.
نصف روزمان درگیر کاغذ بازی و انگشت زدن و تایید و ...
خلاصه که نه این وری نه اون وری