کسی که مدیر وبسایته گهگاهی هم برنامه نویسی میکنه علاقمند به iot شده و یه کوچولوهم رزمی کاره D: