تجربه اوج

دود را دیده اید که می چرخد و می رقصد و بالا می رود و پخش می شود و ذره ذره محو می شود. لحظه های زندگی باید تجربه ای مشابه تجربه دود باشد... تجربه اوج... برای هر کسی تجربه اوج منحصر به فرد است. از عبادت و انواع نیایش ها گرفته تا کتابخوانی و پیاده روی و معاشرت و الی آخر... بی نهایت است تجربه ها و دنیای آن باز است برای ذهنی که می تواند خلق کند و بسازد. برای زنده بودن نیاز داریم به رفتن در اوج، به تجربه بهینه، به لذت، به یافتن خودمان که چه چیزی برایمان لذت بخش است. در درون هر انسانی دنیایی کشف نشده است که فرصت های زیادی منتظر تجربه شدن هستند.