و آقای ناصر چشم آذر...

همه ترانه ها و یادگارهای موسیقایی ناصر چشم آذر به کنار، مهمترین تصویر من از او که از دیروز صبح تا به حال از جلوی چشمم تکان نمیخورد مربوط است به فیلم میکس داریوش مهرجویی. آنجا که آقای کارگردان فیلم، خسرو شکیبایی تکرار نشدنی، مستاصل و خسته در حسرت شنیدن چند نت از موسیقی فیلم خود است و ناصر چشم آذر، تنبک کوچکی در دست، ریتم گرفته که "می زنم برات".

بعضی ها که می روند برای آدم خبر است. اما از نبود ناصر چشم آذر دلم واقعا گرفت. شاید آخرین بار قبل از او این حس را برای حبیب داشتم.

حیف که یکی یکی می روند.