پهلوان از مردم است، تزویر از کابینه‌ها

جهان پهلوان تختی
جهان پهلوان تختی
بارها در گوشه و کنار محفل زندگی، شنونده این نصیحت و سخن گوهربار بوده‌ایم که منتسب به معصومین می‌دانندش «براى دیگران دوست بدار آنچه براى خود دوست می‌داری و براى دیگران مخواه آنچه براى خود نمی‌خواهی.»

امروز باید با صدای بلند این لوحه اخلاقی را قرائت کرد تا عده‌ای به ظاهر پهلوان، حیا که از زیبنده‌ترین صفات انسانیست را نیز احترام کنند.

مضمون درونی این حدیث و نصیحت که ریشه‌های ارتباطی دارد و در باب تعامل بین فردی مطرح شده است، اگر ملاک رفتارمان بود اینگونه شاهد نزاع‌های بر سر هیچ نبودیم.

آقای رییس فدراسیون کشتی که عملا و علنا خطاب به پهلوانی از دیار ایران زمین و با عصبانیت می‌فرمایید «کشتی‌گیران ما از سیاست چه می‌دانند؟»، کلاه آدم همیشه پشم نخواهد داشت!

اعتبار پهلوانی و جوانمردی از مردم می‌آید؛ اصلا به گفته حق آبرو از «مردم» و «خلق» می‌آید.

پس هر که مردمی‌تر، معتبرتر و شایسته‌تر.

کاش می‌توانستیم آنچه برای دیگران زشت می‌دانیم، برای خود نیز زشت بدانیم؛ اینطور دنیا قشنگ‌تر می‌شد.