من عاشق فعالیت در زمینه بازاریابی و برندسازی شخصی هستم. به نظر من دنیای بازاریابی زیباترین دنیاست و هیچ علمی اینقدر پیچیده نیست که هر روز شما را بتونه با چالش جدیدی روبرو کنه. به دنیای من خوش آمدید.