برند سازی شخصی: واقعیت یا توهم

امروزه در شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و تلگرام شاهد جنگ گلادیاتورها در هر زمینه ای هستیم به عنوان مثال وقتی صحبت از بازاریابی دیجیتال می شود یکی خود را پدر علم بازاریابی دیجیتال و دیگری خودش را تنها مرجع آن و شخص دیگری در این هیاهو خود را مادر علم بازاریابی دیجیتال می داند و مابقی هم که از قافله القاب عجیب و غریب جامانده اند خود را استاد ،معلم ،مربی ،سناتور ،اسطوره،سلطان و...می دانند و اینگونه است که مخاطب را دچار سرگردانی می کنند و خودشان را مسخره خاص و عام .

چگونه برند شخصی واقعی و توهمی را تشخیص بدهیم؟

برند سازی شخصی حرف های قلمبه و سلمبه و القاب خود ساخته نیست برند سازی شخصی یک هدف است یک واقعیت درباره شما که دیگران می گویند نه اینکه خود بر طبل بکوبید و به خورد مغز دیگران بدهید.

برند سازی شخصی به شهرت و معروف شدن ربطی ندارد بلکه به معروف شدن و شهرت انتخابی ربط دارد و در واقع این مخاطبان شما هستند که تصمیم می گیرند به شما کمک کنند در یک زمینه کاری یک برند شخصی شوید یا خیر.

حالا که در مورد برند سازی شخصی در زمینه بازاریابی دیجیتال صحبت کردیم بهتر است خوانندگان این مقاله که در زمینه بازاریابی دیجیتال مطالعه دارند اشخاصی که در این زمینه عاشقانه فعالیت می کنند را معرفی کنند تا بخشی از زحمات آنها در آموزش های خوبی که به ما داده اند را به نوعی جبران کرده باشیم.

دوستدار شما

مجید خورشیدی

مهر 1398

ق.س.ب 5/6/9/10/12/13/18