چرا به اهدافمان نمیرسیم؟

یکی از موارد خیلی مهم نرسیدن به اهدافی است که اونها رو برای خودمون در نظر میگیریم مثلا اینکه اگر اضافه وزن داریم خب وزن خودمون رو کم کنیم که بسیار بسیار ساده به نظر میاد گرفتن رژیم ، افزایش تحرک و خدای نکرده خوردن قرص های کاهش وزن اغلب بعد از چند روز موفقیتی حاصل نمیشه و دلیلش هم در ظاهر مشخص نیست علت این مسئله چهار بخش تصمیم گیری هست که اغلب بهشون توجه نمیکنیم دو بخش مربوط به زمان حال هست و دو بخش مربوط به زمان آینده در زمان حال دو حالت مثبت و منفی وجود داره اضافه وزن داریم چون غذاهایی میخوریم که دوست داریم (مثبت - حال) باعث مثلا زانو درد میشه (منفی- حال) اغلب بدون در نظر گرفتن جنبه (مثبت-حال) شروع به فعالیت میکنیم دو بخش مربوط به آینده میتونه شام باز مثبت و منفی باشه مثلا داشتن زانو درد ( مثبت - آینده ) و نخوردن برخی غذاهای خوشمزه ( منفی - آینده) بعد از چند روز گرفتن رژیم چون بخش (مثبت - حال) و (منفی - آینده) رو در نظر گرفتیم رژیم رو میزاریم کنار و دوباره همون داستان وقتی هدفی تعیین میکنیم لازم هست به هر چهار جنبه توجه داشته باشیم در نتیجه باید چیزی بدیم تا چیزی دریافت کنیم