جذب مشتری با این ۹ جمله جادویی

۱. “چه‌طوری می‌توانم کمک‌تان کنم؟”

۲. “من می‌توانم این مشکل را حل کنم”.

۳. ” نمی‌دانم، ولی جواب‌اش را پيدا مي‌کنم”.

۴. “من مسئولیت اين کار را برعهده مي‌گيرم”.

۵. “من شما را لحظه به لحظه در جريان کار قرار خواهم داد”.

۶. “من در زمان مقرر محصول را تحویل خواهم داد”.

۷. “کالا مطابق سفارش شما خواهد بود”.

۸. “کار کامل انجام خواهد شد”.

۹. “از خرید شما سپاسگزارم”.