چگونه یک مشاور بازاریاب خوب را استخدام کنیم؟


سلام

معمولا در هر سازمانی که میرم با سوالات زیادی مواجه میشم یکی از جالبترین ها همینه

چطور یک مشاور خوب را بشناسیم

در نگاه اول غیر ممکنه

اما راه داره

ازش برنامه بخواهید و در زمان ارائه برنامه ها در راستای اهداف خواسته شده فقط یک سوال ساده بپرسید:

خوشحال میشم خودتون به عنوان مشاور مسئولیت انجام این برنامه را بر عهده میگیری

جوابش سرنوشت ساز است

فقط مراقب باشید در دام سندروم اثر هاله ای نیوفتید

در مورد سندرم ها بعدا میگم