از برنامۀ ماه عسل بدم می‌آید!

خیلی وقت بود که می‌خواستم دربارۀ ماه عسل مطلبی بنویسم و بگم چرا این برنامه را بدم می‌آید که تصویری دیدم که تمامی حرف دلم را زد. چرا این برنامه ها اصرار دارند گریۀ مردم را راه بیندازند؟ از برنامۀ ماه عسل بدم می‌آید، اما از ماه عسل خدا خوشم می‌اید و عاشقم.

احسان علیخانی
احسان علیخانی